Steg för steg – Så fungerar vårt system

Steg 1 – Kartering av fälten, samtidigt kan man göra en jordanalys. Dessa värden matas in i systemet.
Steg2 – I G.O.D.S. Supervision definieras domänen, gårdarna, fälten, robotarna, verktygen och inte minst arbetsuppgifterna. I en domän kan det finnas flera gårdar och flera fält. Domän och gård definierar man oftast en gång. Fält, arbetsuppgifter, verktyg m.m. är det som varierar över tid.
När data är inlagt och uppgifterna är definierade så föreslår systemet utifrån väderförhållande, tid på året etc. vad som behöver göras. Du som lantbrukare svarar med ok eller avbryt.