Lantbruk och robotar

Farming

Allt hänger ihop!

Jordbruk är ett cirkulärt arbete året runt, och våra robotar är en del av det.
Vårt mål är att ge dig möjlighet att låta dig välja det du vill fokusera på

Öka skörden med 30%

Ökad skörd genom att minska marktrycket. Våra robotar väger cirka 1/5 jämfört med en genomsnittlig traktor på 4000-5000 kg (plus redskap). Dessutom fördelar vi vikten på larvband, vilket minskar trycket ännu mer.

Minskade koldioxidutsläpp

Våra robotar använder batterier för driften, vilket minskar din bränsleförbrukning. Har du solceller på lantgården kan dom hjälpa till att ladda robotarna.

Redundans

EN traktor ETT verktyg, vad händer om en av dem går sönder?
…stoppad produktion, reparationer, väderproblem, förseningar, sårbarhet …

Genom att använda svärmar av robotar minskar risken att produktionen stoppar när en robot eller verktyg går sönder. Vårt system säkerställer att de andra robotarna tar över uppgifterna för roboten som stannade och slutför arbetet. Den trasiga roboten eller verktyget kan repareras samtidigt som produktionen fortskrider.

Jobba 24/7

Nej! inte du! Vårt system!
Vårt system fungerar dygnet runt, så vi introducerar konceptet ”långsam jordbruk”. Med det menar vi att samma arbete kan göras under en längre tid utan att lantbrukaren måste vara närvarande och styra robotarna. Vissa uppgifter, till exempel precisionsbevattning kan utföras på natten när avdunstningen är mindre. Mindre vatten konsumeras medan du kan sova säkert och vilas för nästa dags arbete.

Enkelt att använda

Det skall vara enkelt att använda vårt system!
Vår egen erfarenhet säger att om något är lättare att göra på det gamla sättet, så blir det gjort på det sättet istället.

Vi vill att våra system ska användas och inte lämnas oanvändt. Därför lägger vi stor vikt vid användarvänlighet, och tydlighet.
Vi fokuserar på tre saker för hur programmet kommunicerar med dig:

  • Hur du tilldelar systemet arbetsuppgifter
  • Rapporteringen av eventuella problem
  • Meddelandet när uppgiften är klar

En ökande medelålder hos lantbrukarna

16% av heltidsbönderna var 65 år, eller äldre, 2016.

Runt om i världen är jordbrukare en åldrande arbetsgrupp, eftersom sektorn inte lyckas locka till sig yngre talanger, som istället är på väg till städer på jakt efter arbete.

Ett sätt att locka yngre människor till jordbruket kan vara automatisering och robotisering. En utveckling av lantbrukarens roll är sannolikt att vänta, där vi går från praktisk utförare till mer övervakning och utveckling.

Vi tror att vårt system kan locka människor som vill arbeta inom jordbruket, men som kanske inte vill lägga större delen av tiden i förarhytten.

Våra robotar är designade med tanke på robusthet, skapade för att arbeta med olika uppgifter och under hela året. Precis som övrigt arbete på gården.