Mjukvara under utveckling

Det är inte bara på hårdvarusida det händer saker, mjukvaran för att styra robotarna har också tagit form. I vår mjukvara definierar du dina gårdar, fält, robotar, verktyg och framför allt arbetsuppgifterna för robotarna.

När det jobbet är gjort har du kontrollen i din hand, där får du reda på progressen, om det blivit problem eller när arbetet är slutfört.

Vårt system ger dig valmöjligheterna att välja vilket jobb du vill göra.

Autonom körning av testvagn

Nästa steg

I väntan på att testversionen av produktionsroboten har tillverkats, har vi flyttat över GPS utrustningen på testvagnen. Visserligen svårstyrd med en växellåda som antingen är av eller på, men teamet har ändå lyckats få det stabilt. Bra jobbat teamet! 

#lantbruksrobotar #AI #autonom

Autonom körning

Äntligen!

Nu har det blivit klart!
Vår nya delägare Mikael Larsson kommer in som CIO, och med det så lyfter vi också programmeringskunskapen till en högre nivå.
Vi fortsätter, och kan nu öka på hastigheten, av vår utveckling av lantbruksroboten, något som blivit än mer aktuellt i Corona-tider när lantbrukarna bland annat lider brist på personal som inte kan resa hit på grund av reseförbuden. #lantbruksrobotar #AI

G.O.D.S. och Strömma NaturbruksCentrum i samarbete / G.O.D.S. and Strömma NaturbruksCentrum in collaboration

Som ett led i att utveckla lantbruket och dess metoder, har Global Operating Drones Sweden AB och Strömma Naturbruk tecknat ett Letter of intent i syfte att tillsammans utveckla och testa robotsystem inom lantbruk. Strömma Naturbrukscentrum intresse ligger i att vara med och påverka utvecklingen av robotsystem för lantbruk med möjlighet att föra in systemet i utbildningen. Strömma Naturbrukscentrum erbjuder också testbädd för utvärdering och produktförbättringar. Global Operating Drones Sweden AB kommer att utveckla hård- och mjukvaran inom samarbetet.

As part of developing agriculture and its methods, Global Operating Drones Sweden AB and Strömma Naturbruk have signed a Letter of intent with the aim of jointly developing and testing robotic systems in agriculture. Strömma Naturbrukscentrum’s interest lies in contributing to and influencing the development of robotic systems for agriculture with the opportunity to introduce the system into education. Strömma Naturbrukscentrum also offers test beds for evaluation and product improvements. Global Operating Drones Sweden AB will develop the hardware and software within the collaboration.

Snart är det dags för Agri Venture Sweden 2019

Snart är det dags för Agri Venture Sweden 2019, 27-28 November i Vara. Vi kommer deltaga i eventet och förhoppningsvis också knyta nya kontakter. Hjälp oss att hålla tummarna.
– – –
Soon it’s time for Agri Venture Sweden 2019, November 27-28 in Vara. We will participate in the event and hopefully also make new contacts. Help us keep our thumbs up.

Bra invigning av digitala testbädden

Vår utvecklingsvagn på väg ut i det gröna

I onsdags (29 maj) så var det då invigning av den digitala testbädden på Campus Ultuna i Uppsala. Mottagandet var positivt och nyfiket, vi fick chans att prata om vårt koncept. Vi ser nöjda fram emot fortsättningen…

The MPSR concept

The Multi Purpose Service Robot is an ongoing project with the goal to offer a remote controlled, AI-based avatar.

The MPSR can be used in a wide range of areas, such as:

  • Home services
  • Doctors on distance
  • Pandemic care
  • Remote expertise
  • Work meetings
  • Museum visits
  • Tourism

Read More on MPSR page or contact us for more information…