En kort historia

2020

Mikael Larsson blev delägare i G.O.D.S. Mikael har lång erfarenhet från systemutveckling och kommer in som CIO i bolaget.
Framtagning och testkörningar av lantbruksroboten genomförs.

2019

Robotar i lantbruket och digitaliseringen ökar snabbt därför beslutar G.O.D.S. att huvudfokuset är jordbruksmarknaden.

2018

Utvecklingen av plattformen för brandbekämpningsroboten fortsätter med målet att hjälpa operatören vid användning av roboten genom semi-autonom kontroll.

Samtidigt har G.O.D.S. ögonen på jordbruksmarknaden som börjar mogna för att använda robotar i arbete.

2016

Stjernberg Automation and Drones Networking bildar tillsammans företaget Global Operating Drones Sweden AB, eller G.O.D.S. kort och gott, med målet att vidareutveckla brandbekämpningsroboten tillsammans med andra typer av servicerobotar.

2014

Drones Networking och Stjernberg Automation tillsammans med X-Fire utvecklar version två av brandbekämpningsroboten. Roboten visades för branschen på Teknikdagarna i Skövde.

2012

Leif Ahlman och Magnus Stjernberg träffas och inser snabbt att de har samma tankar och idéer om servicerobotar.

2011

Brandbekämpningsroboten FFR Basic demonstreras på Skadeplats 2011 i Katrineholm, Sverige.

2009

Leif Ahlman på Drones Networking fick idén att kombinera en rivningsrobot med ett etablerat skärsläckningssystem. Denna kombination gjorde det möjligt att släcka bränder på säkert avstånd. Tillsammans med Brokk och ColdCut Systems utvecklas konceptet.